Banyak orang yang ingin berbahagia tetapi dengan pemahaman dan cara yang keliru. Ada yang menjadi serakah karena mengejar uang, ada pula yang menjadi jahat karena kepentingannya terganggu. Ada yang menjadi tidak setia demi memuaskan keinginannya, ada juga yang menjadi tinggi hati karena miliknya bertambah.

Tetapi orang yang sungguh berbahagia adalah mereka yang mengerti buat apa ia hidup dan kemana ia akan pergi. Mereka yang menghidupi rancangan Tuhan bagi hidupnya dan taat akan kehendakNya. Mereka yang telah menerima keselamatan dan hidup memberi buah yang baik dalam kasih bagi sesamanya.

Mereka pasti akan menjadi terhormat di hadapan orang dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia hidup berkelimpahan di bumi dan kaya di hadapan Tuhan. Semua rahasia kehidupan hanya ada dalam FirmanNya.

Lukas 11:28 Tetapi Ia berkata: “Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.”