Yosua 22:30

Setelah imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh bani Ruben, bani Gad dan bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik.

Selesaikan permasalahan dengan jalan damai. Biarlah mulut kita lambat dalam berkata-kata dan biarkan telinga kita mendengar dengan jelas inti dari permasalahan yg ada sehingga hati kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yg sedang kita hadapi. Yang terpenting, minta hikmat Tuhan senantiasa.